DSBUD S.C. Daniel Kłębokowski, Sebastian Oleksa
32-540 Trzebinia
ul. Bolesława Chrobrego 2
tel./ fax. +48 12 276 01 08
NIP 628-218-91-28, Regon 120702380
biuro@dsbud.com.pl

Zakres prac firmy obejmuje:
- odhumusowanie terenu
- niwelację terenu
- odkrywki i rekultywacja
- >profilowanie oraz korytowanie podłoża
- wymiana gruntów
- osuszanie spoiwami hydraupcznymi
- wykonywanie podbudów
- stabilizację gruntów
- roboty brukarskie i drogowe
- roboty wyburzeniowe
- roboty ziemne przy budowie autostrad

DSBUD

Wzrost konkurencyjności firmy DSBUD S.C.
poprzez zakup specjalistycznych urządzeń budowlanych

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"